Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego polegającego na zapewnieniu posiłku

 

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa w roku 2023

Gmina Wierzchosławice w roku 2023 otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego polegającego na zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym, przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na zakup posiłku i żywności oraz dożywianiu dzieci (poza programem Posiłek w szkole i w domu) w formie dotacji celowej w wysokości 17 000, 00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

Wartość  dofinansowania zadania: 17 000,00zł

środki własne : 4 250,00 zł

całkowita wartość zadania 21 250.00zł

  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym, przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na zakup posiłku i żywności oraz dożywianiu dzieci. 

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie objęcie dożywianiem osób potrzebujących.  

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content