Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Klub Senior+

 

W Gminie Wierzchosławice od stycznia 2020 roku  funkcjonuje ośrodek wsparcia „Klub „Senior+”, będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej.  Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej . Ośrodek działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. W ramach spotkań edukacyjnych odbyły się zajęcia z fizjoterapeutą, prawnikiem, podróżnikiem, kosmetyczką, strażakiem, policjantem. W ramach funkcjonowania klubu uczestnicy korzystają również z wyjazdów do kina, teatru,  wycieczek wyjazdowych, a także spotkań integracyjnych. W ramach dodatkowych zajęć w Klubie Senior+ organizowane są zajęcia: decupage, zajęcia komputerowe, zajęcia ruchowe. Uczestnictwo w takim klubie to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu, rozwoju pasji i otwierania się na nowe doświadczenia. W związku z wydaną decyzją Wojewody Małopolskiego w miesiącu grudniu 2020 roku zajęcia odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Działalność klubu jest współfinansowana ze środków Gminy  Wierzchosławice oraz z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Wierzchosławice, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Wierzchosławicach   – placówki posiadającej infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 20 osób.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym Klubu Senior + oraz wypełnić dokumenty stanowiące załączniki do niego.
Wypełnioną deklarację uczestnictwa i pozostałe dokumenty należy pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. 

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu : (14) 631 90 28.   

DSC3539DSC3633

/Otwarcie Klubu Senior + w Wierzchosławicach \

Zaproszenie od Pana Andrzeja Mroza – Wójta Gminy Wierzchosławice do udziału w uroczystości przyjęli Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, w imieniu Wojewody Małopolskiego Pan Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody ds. Seniorów, Pan Jacek Hudyma – Wicestarosta Tarnowski. Samorząd lokalny był reprezentowany przez radnych powiatowych i gminnych.

Skip to content