Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przystąpił do realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przystąpił do realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

   Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 49 000,80 zł. całkowita wartość Programu wynosi 49 000,80 zł.

       Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane, na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

     W ramach Programu 6 opiekunów osób zależnych będzie mogło skorzystać z 200 godzin wsparcia na czas realizacji Programu od maja 2021r. do grudnia 2021r.

Skip to content