Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Program Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że od 2 października 2023 roku wydawane są skierowania w ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Organizatorem przedsięwzięcia jest GOPS w Wierzchosławicach przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który dostarcza żywność.

Fundusz Europejski na pomoc żywnościową jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej. Pomoc mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji dochodowej. Do pomocy uprawnia dochód:

1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

od dnia 12 luty 2024r.  do  pomocy uprawnia dochód:

2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1590,00zł  w przypadku osoby w rodzinie 

Osoby, które kwalifikują się do pomocy żywnościowej mogą odebrać potrzebne skierowania w siedzibie GOPS w Wierzchosławicach

poniedziałek 8.00 – 16.30

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 15.00

Szczegóły Programu :

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

Druk skierowania: 

 

Załącznik_nr_5_Wzór_skierowania (3)

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content