Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Program Rozwój Pomocy Społecznej - 2021r.

Program Rozwój Pomocy Społecznej – 2021 r.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu zadań  i programów realizacji zadań pomocy społecznej w roku 2021  z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kwota dotacji na realizowane zadania na 2021 rok wynosi 25 850,00 zł. Planowany całkowite koszty zadania wynosi 32 500,00 zł. W ramach dofinansowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wierzchosławicach, zatrudnia prawnika w celu stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych dla pracowników GOPS w Wierzchosławicach. Odbędą się konsultacje ze specjalistami jako rozszerzenie projektu socjalnego „ Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”, Organizacja czasu wolnego dla dzieci  w ramach projektu „ Wakacyjna przygoda”.

Skip to content