Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

płomień gazowy
 
Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek o refundację jest dostępny stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Poradnik dla Wnioskodawcy: 

Zalacznik_do_poradnika_-_Ulotka_dla_wnioskodawcy

Szczegółowych informacji można również uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach :  III piętro pokój nr 44, tel .14 631 90 38.

Skip to content