Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przystąpił do Programu

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” jest finansowany przez
Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 206 294,06 zł.

Całkowita wartość Programu wynosi 206 294,06 zł.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do
wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16. roku
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia i zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb
osób niepełnosprawnych jak również poprawy jakości życia, w szczególności poprzez
umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content