Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przystąpił do realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

 

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania w 2023r. wynosi 88 515,52 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi 88 515,52 zł.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi                      z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane, na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie                     z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

 

Może Cię zainteresuje

Skip to content