Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Program Opieka Wytchnieniowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach realizuje Program

Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2024r. wynosi 95 553,60 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi 95 553,60 zł.

                  Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane, na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie    z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Data podpisania umowy: 05.03.2024r.

Szczegółowych informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kowal Dorota – tel. 14 631 90 63.

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content