Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022r

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przystąpił do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 202 470,00 zł. całkowita wartość Programu wynosi 202 470,00 zł.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia i zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również poprawy jakości życia, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

 

Skip to content