Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Zadania i obowiązki asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Kim jest asystent rodziny?

Czym zajmuje się asystent rodziny?

Asystent pomoże m.in.:

Asystent ma obowiązek m.in.:

Czego nie robi asystent rodziny?

Kto może zostać asystentem rodziny?

  Asystentem rodziny może być osoba, która ma:

ponadto:

Kto kieruje asystenta do rodziny?

Asystenta do rodziny, która ma trudności opiekuńczo-wychowawcze, może skierować:

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy ze strony asystenta rodziny oraz zasad jego pracy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach tel. 14 631 90 28

 

 

Skip to content