Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Finansowanie Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przystąpił do Programu

“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 197 380,20 zł.

całkowita wartość Programu wynosi 197 380,20 zł.

zgodnie z Umową nr 140/WP/2024/FS z dnia 29.02.2024r.

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia i zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością jak również poprawy jakości życia, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Data podpisania umowy: 29.02.2024r.

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content