Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ta ustawa została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, która weszła w życie 15 lutego 2024r. Jednocześnie zaczęły  obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Czym są standardy ochrony małoletnich?

W myśl ustawy są to wewnętrzne procedury, które obejmują:

  • edukację personelu danej organizacji lub firmy;
  • zasady podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia, że dziecko doznaje krzywdzenia ze strony zarówno pracowników, współpracowników, wolontariuszy danej organizacji, jak i ze strony członków rodziny lub rówieśników, czyli innych dzieci;
  • zasady bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi oraz bezpiecznych relacji rówieśniczych;
  • zasady ewaluacji wprowadzonych rozwiązań.

Dodatkowo w ustawie rozszerzeniu uległy zapisy o obowiązku sprawdzania niekaralności pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia) i współpracowników instytucji i firm pracujących z dziećmi. Niekaralność ma być weryfikowana nie tylko (jak było dotychczas) w Krajowym Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, lecz także w Krajowym Rejestrze Karnym (co dotąd miało miejsce wyłącznie w odniesieniu do wybranych zawodów) oraz w rejestrze karnym kraju, w którym dana osoba była zatrudniona w ciągu ostatnich 20 lat.

Poniżej opracowane Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach:

 

Standardy Ochrony Małoletnich w GOPS

WERSJA SKRÓCONA

Może Cię zainteresuje

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Skip to content