Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatku

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W FORMIE DOTACJI CELOWEJRealizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 01 stycznia 2021 do 29 maja 2021rWartość dofinansowania: 5 428.00 zł

Szacowana wartość zadania : 6785.00 złOpis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Wierzchosławice na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250.00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r do 29 maja 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.Skip to content