Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przystąpił do realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny    i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania w 2022r. wynosi 89 760,00 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi 89 760,00 zł.

       Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia   w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane, na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie   z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Skip to content