Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. (Moduł I)

Kwota  dofinansowania: 25 635.00 zł

Całkowita wartość zadania : 32 043.75 zł

Opis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Wierzchosławice na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – Moduł I (budżet zadaniowy: działanie 13.1.2.1- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) Zadanie polega na organizowaniu i realizowaniu usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w zakresie organizowania usług opiekuńczych  świadczonych w formie usług sąsiedzkich, wpisujących się we wskazane w programie obszary (Moduł I)

Data podpisania umowy – maj 2024 roku

Może Cię zainteresuje

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Skip to content