Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

 PROJEKT „CYFROWY KLUB SENIOR + W WIERZCHOSŁAWICACH”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 PROJEKT „CYFROWY KLUB SENIOR + W WIERZCHOSŁAWICACH”

 

 FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA CYFRYZACJI

 

DOFINANSOWANIE  19 736,56 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  19 736,56 zł.

 

Projekt polegał  na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów – członków Klubu Senior+ w Wierzchosławicach poprzez zakup nowych 7 laptopów i 3 tabletów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji jest wykorzystywany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji  cyfrowych Seniorów. W tym celu został stworzony kącik cyfrowy w Klubie Senior + w Wierzchosławicach. Zakupu i dostarczenia sprzętu dokonano 27.12.2022 roku. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła: 19 736,56 zł. Zgodnie z założeniami projektu zakupiono 7 laptopów oraz 3 tablety .W Klubie Senior + w zajęciach uczestniczy 20 Seniorów.

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content