Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W WYSOKOŚCI 88 913.00zł DLA GMINY  WIERZCHOSŁAWICE. 

Gmina Wierzchosławice uzyskała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wsparcie finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz  zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 do 31.12.2021r

Wysokość dotacji z budżetu państwa: 88 913.00 zł.

Całkowity koszt zadania: 556 258.00 zł

Skip to content