Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w ramach zadania „Program Asystent Rodziny na rok 2022”  otrzymał środki finansowe wysokości 1500,00 zł na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.

Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego ze środków  Funduszu Pracy.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1875,00zł

Celem zadania jest  wzmocnienie asystenta rodziny przy realizacji wsparcia rodzin o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  oraz pozostawanie w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w ramach zadania „Program Asystent Rodziny na rok 2021”  otrzymał środki finansowe wysokości 1000,00 zł na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.

Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego ze środków  Funduszu Pracy.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1250,00zł

Celem zadania jest  wzmocnienie asystenta rodziny przy realizacji wsparcia rodzin o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  oraz pozostawanie w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Skip to content