Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOSŁAWICACH

został uchwalony UCHWAŁĄ NR XVIII/128/2016 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. Następnie został  zmieniony UCHWAŁĄ NR XVII/120/2019 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Poniżej uchwały:

STATUT Uchwała Rady Gminy Nr XVIII1282016

ZMIANA STATUTU Uchwała Rady Gminy Nr XVII1202019

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOSŁAWICACH

Regulamin organizacyjny GOPS

UCHWAŁY RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

POROZUMIENIE Uchwała Rady Gminy Nr VIII502011

ZWROT WYDATKÓW Uchwała Rady GminyNr IX602015

ORGANIZACJA POGRZEBU Uchwała Rady Gminy Nr XXXI16404 –

UDZIELENIE SCHRONIENIA Uchwała Rady GminyNR XVIII1272020

USŁUGI OPIEKUŃCZE Uchwała Rady GminyNr XIII872019  

ZMIANA USŁUGI OPIEKUŃCZE uchw-lxii4242023_2201235

UTWORZENIE kLUBU sENIOR + Uchwała Rady Gminy Nr XVII1212019 –

 

Skip to content