Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023r

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023r

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, w związku z
ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka
wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego w ramach środków z Funduszu
Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Wierzchosławice.
Realizacja programu zaplanowana jest od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów oraz czasowe
odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację sprawujących bezpośrednią
opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami
równoważnymi.
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
W 2023 r. Program będzie realizowany w dwóch formach:
1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
ośrodku wsparcia,
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które
otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które
otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę
Wierzchosławice do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych
uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 08.11.2022r. do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach pokój nr 49 lub tel. 14 631-90-29.

Może Cię zainteresuje

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Skip to content