Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

WYDAWANIE SKIEROWAŃ W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

WYDAWANIE SKIEROWAŃ W RAMACH PROGRAMU

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC

 

ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) –

 

Podprogram 2023

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że wydawane są skierowania w ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 (FEPŻ). Organizatorem przedsięwzięcia jest GOPS w Wierzchosławicach przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który dostarcza żywność.

            Fundusz Europejski na pomoc żywnościową jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ), opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej. Pomoc mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji dochodowej.

Do pomocy uprawnia dochód:

2 056, 40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Poniżej link do WYTYCZNYCH:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w celu wydania skierowania . Dodatkowe informacje tel. 14631 90 60.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Skierowanie do otrzymania pomocy oraz oświadczenia o dochodach :

skierowanie od EFPŻ od 12.02.2024r_ (2)

Dystrybucja żywności w gminie Wierzchosławice wstępnie planowana jest na dzień 9 maja 2024 roku .

 

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content