Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

500 PLUS – Nowy okres świadczeniowy 2017/2018!

  

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2017 roku do września 2018 roku,

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 ROKU.

Punkt przyjmowania wniosków:

GOPS – Dział Świadczeń Wychowawczych – pokój nr 9 (I piętro),

w godzinach pracy Urzędu Gminy, to jest:

  • poniedziałek – w godzinach od 8.00 do 16.00;
  • od wtorku do czwartku – w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • piątek – w godzinach od 7.00 do 15.00.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres:

– wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 31 października tego roku;

– wnioski złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 30 listopada tego roku;

– wnioski złożone po dniu 1 listopada 2017 – prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku i wypłaca w okresach miesięcznych (nie ma możliwości przyznania prawa do świadczenia za miesiące wcześniejsze).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, złożone przed dniem 1 sierpnia 2017 roku nie będą rozpatrywane.

Powyższy termin dotyczy zarówno wniosków składanych w formie tradycyjnej, jak również drogą elektroniczną.

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Wychowawczych,

pokój nr 9 (I piętro), tel. (14) 631- 90-38.

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content