Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Gminie Wierzchosławice.

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +”  w Gminie Wierzchosławice.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Wierzchosławice, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Wierzchosławicach   – placówki posiadającej infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Planowane zajęcia:

  •  spotkania edukacyjne m.in. z fizjoterapeutą, dietetyczką,
  • wyjazdy do instytucji kulturalnych np.  do kina, teatru,
  • wycieczki ,
  •  spotkania integracyjne,
  • zajęcia decupage, zajęcia komputerowe, zajęcia ruchowe,
  • funkcjonowanie „Kawierenki”, gdzie Uczestnicy mogą wspólnie rozwiązywać krzyżówki, sudoku,
  • zajęcia kulinarne,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Działalność klubu jest współfinansowana ze środków Gminy  Wierzchosławice oraz z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Od 17 maja 2021 roku  zajęcia się prowadzone zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 20 osób. Zajęcia są prowadzone w wymiarze 20 godzin w tygodniu. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym Klubu Senior + oraz wypełnić dokumenty stanowiące załączniki do niego.
Wypełnioną deklarację uczestnictwa i pozostałe dokumenty należy pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach lub siedzibie Klubu Senior + , 33-122 Wierzchosławice 696 ( Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach ) . 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu : (14) 631 90 28 lub 887 044 447.      

/Wizyta w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – czerwiec 2021 rok/

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content