Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje , iż od 01 marca 2024 roku siedziba Ośrodka znajduje się w Urzędzie Gminy Wierzchosławice – III piętro. 

UWAGA 

Ponadto zmianie uległy numery telefonów 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Budynek Urzędu Gminy

33-122 Wierzchosławice 550

tel. (14) 631-90-60

e-mail: gops@wierzchoslawice.pl

Kierownik / III piętro , pokój nr 51 / tel. 14 631 90 62

sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Główny Księgowy / III piętro , pokój nr 50/ tel. (14) 631 90 64

Pracownicy socjalni, Asystent Rodziny  / III piętro / :

Teren: Sieciechowice, Bogumiłowice, Mikołajowice, Ostrów, Wierzchosławice , pokój nr 51 , tel. 14 631 90 61

Teren: Łętowice, pokój nr 49, tel. 14 631 90 63

Teren : Wierzchosławice, pokój nr 49, tel. 14 631 90 63

Teren : Komorów, Gosławice , Kępa Bogumiłowicka , pokój nr 52, tel. 14 631 90 60

Teren: Rudka , Bobrowniki Małe , pokój nr 52, tel. 14631 90 60

Biura Świadczeń Rodzinnych, wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” / III piętro , pokój nr 44/: tel. (14) 631-90-66

Biuro Funduszu Alimentacyjnego ,  Dodatek osłonowy , Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych / III piętro , pokój nr 37/, tel. (14) 631-90-65

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content