Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Zaproszenie do udziału w grupach wsparcia i warsztatach

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu ul. Jagiellońska 17 zachęca do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia:

1. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Grupa skierowana do osób, które w przeszłości doświadczały lub obecnie doświadczają przemocy. Celem grupy jest udzielenie wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy, zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,a także dodawanie sobie wzajemnej odwagi celem przezwyciężenia poczucia bezradności.

2. Grupa wsparcia „Samotni w dobie pandemii COVID-19”.

Grupa skierowana jest do osób samotnych. Celem grupy jest zaktywizowanie do nawiązywania relacji społecznych w grupie i poza nią, prowadzenie wsparcia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb uczestników, oraz pomoc w samoorganizacji

3.Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo”.

Warsztaty skierowane są do rodziców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach oraz zrozumienie świata, przeżyć swojego dziecka, praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem poprzez budowanie więzi i rozwijanie relacji opartej na dialogu.

4.Grupa wsparcia dla osób z depresją.

Grupa skierowana jest dla osób, które zmagają się z depresja i ich bliskich. Celem grupy jest zwalczanie bezradności wobec problemu własnej choroby lub choroby osoby bliskiej, stawienie czoła trudnej sytuacji życiowej, budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników.

5. Grupa aktywizacyjna dla seniorów „Senior – skarbnica wiedzy”

Grupa wsparcia skierowana jest do osób w wieku 60+. Celem grupy jest aktywizacja do nawiązywania relacji w społeczeństwie, wymiana informacji na temat funkcjonowania seniorów we współczesnym społeczeństwie, redukcja poczucia osamotnienia.

6. Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci.

Grupa adresowana jest dla dzieci przejawiające trudności w relacjach z rówieśnikami, stwarzające problemy wychowawcze. Celem grupy jest zmiana postaw wzorów zachowań, zdobycie pozytywnych doświadczeń w relacjach z innymi dziećmi, umiejętność pracy w grupie. Grupa prowadzona będzie przez socjoterapeutę. Rozpoczęcie planowane lipiec/sierpień.

7. Terapia rodzinna/małżeńska/par.

Adresatem terapii będą osoby, które zgłoszą się w celu poprawy jakości komunikacji w związku, przepracowanie sytuacji kryzysowej, nabycia umiejętności bycia asertywnym. Celem terapii jest znalezienie źródła konfliktów, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami. Terapia będzie prowadzona przez psychologów zatrudnionych w POIK.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy POIK pod numerem telefonu: 512 259 253, 14 650 13 92.

Informacja o działalności POIK

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content