Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, który będzie trwał od 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku. 

Wnioski przyjmowane są:

  • drogą elektroniczną – od 01 lipca za pośrednictwem:

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP(http://epuap.gov.pl/),

  • bankowości elektronicznej,

  • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2023r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , 33 – 122 Wierzchosławice 550, Urząd Gminy Wierzchosławice, parter, pokój nr 01 tel. 14 631 90 35, 40, email: gops@wierzchoslawice.pl,

  • godziny otwarcia: 

pon. 800 – 1630

wt. – czw. 730 – 1530

piątek 730 – 1500.

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 24.

Okres zasiłkowy 2023/2024  trwa od 01.11.2023r. do 31.10.2024r. rokiem bazowy jest rok 2022

Na stronie internetowej : 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

zamieszczone są druki wniosków.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content